Hur

Ort
Halmstad

Arkitekt
Ågren/Ramböll

Generalentreprenör
MTA Bygg & Anlägggning

Hur Hur Hur