Byggentreprenören
i detaljhandeln

Som din projektpartner erbjuder vi ett kundanpassat upplägg på projektering och genomförande. För dig som kund skall det vara enkelt, en kontakt för hela projektet. Våran styrka ligger i att förstå handelns behov och applicera det på en byggentreprenad, i stängda såsom öppna miljöer. Här är vi unika och bäst på det vi gör.

Johan Bergendorff, MTA Bygg & Anläggning
Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture

Som generalentreprenör i ett stort byggprojekt värderar vi kompetens. Men det vi också uppskattar hos Butiksgruppen är deras inställning. De har en flexibilitet, vilja att samarbeta och är med och driver projektet framåt. Vi kan lita på att de tar sitt ansvar för tidplan, leveranser och för slutresultatet i sin helhet.

Johan Bergendorff, MTA Bygg & Anläggning

För oss är lyhördhet viktigt. Vi har haft ett gott samarbete med Butiksgruppen genom hela processen. De har haft en förståelse för visionen och vad vi vill skapa. Resultatet är bra och känslan återfinns i varje detalj i utförandet.

Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture