Vi levererar nyckelfärdiga butikslösningar

Vi erbjuder totalentreprenad vid ombyggnation eller nyetablering av butiker och kommersiella miljöer. Från idé och butikskoncept med butiksinredning till byggnation, montage och installation. Hela vägen till färdigställande.
Johan Bergendorff, MTA Bygg & Anläggning
Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture

Som generalentreprenör i ett stort byggprojekt värderar vi kompetens. Men det vi också uppskattar hos Butiksgruppen är deras inställning. De har en flexibilitet, vilja att samarbeta och är med och driver projektet framåt. Vi kan lita på att de tar sitt ansvar för tidplan, leveranser och för slutresultatet i sin helhet.

Johan Bergendorff, MTA Bygg & Anläggning

För oss är lyhördhet viktigt. Vi har haft ett gott samarbete med Butiksgruppen genom hela processen. De har haft en förståelse för visionen och vad vi vill skapa. Resultatet är bra och känslan återfinns i varje detalj i utförandet.

Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture