Byggentreprenören
i detaljhandeln

Våran styrka ligger i att förstå handelns behov och applicera det på en byggentreprenad, i stängda såväl som i öppna miljöer. Här är vi unika och bäst på det vi gör. Som din byggprojektpartner erbjuder vi ett branschanpassat upplägg på byggprojektering och genomförande. För dig som kund inom detaljhandeln och offentlig miljö, skall det vara enkelt, en kontakt för hela byggprojektet.

Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture

För oss är lyhördhet viktigt. Vi har haft ett gott samarbete med Butiksgruppen genom hela processen. De har haft en förståelse för visionen och vad vi vill skapa. Resultatet är bra och känslan återfinns i varje detalj i utförandet.

Maria Seeman, Arkitekt SAR/MSA, Ramböll Retail Planning & Architecture

Butiksetablering med experter inom alla områden

Butiksgruppen ingår i en koncern med bolagen; ButiksProjekteringButiksFixarenButiksSpecialisten och SOH Butiksetablering.

Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt.

Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.

SOH Butiksetablering

SOH Butiksetablering erbjuder en heltäckande tjänst för utveckling och etablering av nya butiker, restauranger och övrig kommersiell miljö. En kontakt som ombesörjer att allt flyter på bekymmersfritt i projekten och frigör värdefull tid för er.
Vi brinner för att skapa hållbara och levande handelsplatser och butiker!

Butiksfixaren

Vi på Butiksfixaren monterar, samordnar och projektleder ometableringar, nyetableringar och formatomställningar. Vi har gjort över 1000 projekt, våra främsta kunder är butiker inom dagligvaruhandel, detaljhandel och livsstil. Vi är bäst på att ta hand om kundens kund, vi är Familjära, Nytänkande och vi tar ansvar hela vägen.

ButiksProjektering

ButiksProjekterings fokus ligger på projektledning inför och under en etablering, men vi har även möjlighet att vara med långt tidigare än så – redan i framtagandet av butikskoncept! Att anlita ButiksProjektering gör det möjligt att bedriva sin verksamhet som vanligt under tiden projektet genomförs.

ButiksSpecialisten

Vår idé är att hjälpa er att skapa en säljande varulayout i butiken. Vi hjälper er med med mallning i ny och ombyggnationer. Nybyggnation, omställning, revidering i stängd eller öppen butik spelar ingen roll då vi är ”ButiksSpecialister”. När kunder kommer in i Butiksspecialistens välarrangerade hyllgångar, möts de logiska och välfyllda varuexponeringar som med tydlighet i kommunikation skapar köplust.