Om oss och vår organisation

 

Butiksgruppen erbjuder totalentreprenad eller utförandeentreprenad för stora byggprojekt eller mindre ombyggnationer, butikskedjor eller enskilda handlare runt om i Sverige. Men även andra kommersiella miljöer, hotell, restauranger och caféer.

Samarbetspartners

Butiksgruppen tecknar samarbetsavtal med kvalificerade underleverantörer inom bygg och installation på de platser vi är verksamma i projekt. Kostnadseffektivt, utan att tappa i kvalitet.

 

Miljöpolicy

Butiksgruppen följer lagar, förordningar och myndighetskrav inom vår sektor. Vår verksamhet styrs av miljötänk och är integrerat i vårt arbete. Vi informerar, påverkar och ställer krav på våra anställda och våra samarbetspartners.

Vi går från pappershandlingar till digitala handlingar i största möjliga mån och verkar för källsortering och återanvändning av byggprodukter i våra projekt.

Miljöarbetet följs upp kontinuerligt med syfte att ständigt förbättras.

Vad vi gör

Vi projektleder, bygger, monterar, installerar och färdigställer nyckelfärdiga butikslösningar i rätt tid till rätt kostnad. Alltid i nära samarbete med dig.

Projektering

Kvalitet och trygg leverans startar i projekteringsfasen. Butiksgruppen ansvarar för planering, konceptutveckling och idé tillsammans med arkitekt och inredningsdesigners, konstruktions- och butiksritningar, bygghandlingar, skylt- och bygglov. Dokumenterad struktur, hela vägen till projektets slut.

Projektledning

Vi erbjuder ett totalkoncept med en enda kontakt för alla delar i projektet. Butiksgruppen leder projektet genom hela processen med rätt projektorganisation och samordning av arkitekter, designers, konstruktörer, snickare, elektriker och specialister från golv till tak.

Produktion

Vi är specialister på byggnation från butiksgolv till innertak. Från enkla till avancerade speciallösningar som sticker ut. Vi bygger och monterar butiksinredning, installerar utrustning som exempelvis kyla, belysning och it. Butiksgruppen har lång erfarenhet av leverans av butiksfronter som passar unika butikskoncept.