Bygga obemannad butik

I en obemannad butik har kunden tillgång till butiken och dess breda utbud fler timmar än de bemannade timmarna. På så sätt ökar man tillgängligheten och bekvämligheten för kunderna. Tillsammans med vårt erfarna team tar vi fram en helhetslösning och hjälper er att bygga en obemannad butik.

 

Att ställa om till obemannad butik

Det finns en del saker man bör se över när man ska ställa om till en obemannad butik. Vi börjar därför alltid projektet med att göra en noggrann förstudie. I denna process granskas den befintliga butikslayouten för att säkerställa att den stämmer överens med aktuella ritningar. Viktiga aspekter såsom utrymningsvägar, skyltning och säkerhetslåsanordningar måste också beaktas. Belysningen, både inuti och utanför butiken, kan behöva justeras eller timerstyras för energieffektivitet och säkerhet.

För en obemannad butik är säkerheten av yttersta vikt. Vi ser bland annat över installation av motorlås och avspärrningar till bakutrymmen, brandlarm, samt låsanordningar för produkter med åldersgräns. Kameraövervakning och bevakningsföretag är också en essentiell del.

Vi hjälper dig hela vägen - från idé till färdig obemannad butik.

Vi hjälper dig hela vägen - från idé till färdig obemannad butik.

Byggnation av obemannad butik

Innan vi påbörjar byggnationen av en obemannad butik tar vi ett startmöte med driften och involverade aktörer. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljöplan och en tidsplan, samt går igenom dokumentationer och riskbedömningar som krävs för projektgenomförandet. Vi vidtar åtgärder för ett smidigt projektgenomförande utifrån butikens kunder, driften och involverade entreprenörer. Arbetsplatsen ska alltid vara ren och snygg samtidigt som kunderna vistas i butiken. Efteråt erbjuds utbildning och implementering av berörd personal för att kunna hantera de nya systemen. 

Uppföljning

Efter att en obemannad butik färdigställts följer vi alltid upp och utvärderar projektets helhet. Vi går igenom driften och tar emot feedback från kund och medarbetare och kontrollerar att kunden förstår och och kan hantera de nya systemen. Av detta tar vi också lärdomar för att kunna utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör. 

Vill du bygga en obemannad butik?

Välkommen att kontakta oss på Butiksgruppen så kollar vi på en lösning som passar just din butik!