Newyorker

Ort
Halmstad

Arkitekt
Ågren/Ramböll

Generalentreprenör
MTA Bygg & Anläggning

Newyorker Newyorker Newyorker Newyorker