Skopunkten

Ort
Halmstad

Arkitekt
Ågren/Ramböll

Generalentreprenör
MTA Bygg & Anläggning

Skopunkten Skopunkten Skopunkten